Aktuality a dokumenty

Jak to na obci s odpady máme?

 • Komunální odpad je vyvážen každý lichý týden v úterý
 • Nádoby na BIO 140l a 240l jsou sváženy v úterý
  v měsících květen až listopad 1x týdně
  v měsících březen a duben 1x14 dní
  v měsících prosinec, leden a únor 1x měsíčně
 • Nádoby na plast
  květen až září 2x týdně
  říjen až duben 1 x týdně
 • nádoby na sklo
  1 x měsíčně
 • nádoby na papír
  1 x týdně

Na základě požadavků občanů obce jsme v roce 2023 navýšili počty nádob na plast a papír a současně také počet svozů těchto komodit. Dali jsme občanům možnost likvidovat BIO odpad do nádob 140 l, které jsme občanům bezplatně poskytli dle jejich žádostí. Současně jsme ponechali na obci 11 nádob 240 l, které slouží občanům, kteří produkci BIO odpadu nemají tak vysokou. Zachovali jsme systém likvidace elektro a domovního odpadu dle předešlých let.

Na zasedání zastupitelstva se schválila obecně závazná vyhláška, která mimo jiné stanovuje následující:

 • poplatek za 1kg komunálního odpadu činí 5 Kč
 • minimální poplatek za nemovitost činí 1 kg měsíčně
 • poplatek za svoz bude hrazen vždy následující rok

Společné vize a cíle:

 • každý občan vytřídí maximum svého odpadu do nádob, které jsou umístěny na každém konci obce
 • vybudovat sběrné místo elektroodpadu
 • zřídit komunitní kompostárnu
 • vybudovat vlastní ČOV, odpad z ní pak ukládat na komunitní kompostárně