Mějme přehled o svých odpadech

Obec Orlovice. Čím více třídím, tím méně platím!

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce rozhodlo o změně odpadové politiky obce.
V dubnu nám byly načipovány nádoby na svoz komunálního odpadu a v květnu 2023 se tyto nádoby začaly vážit.


Aby se do projektu mohli zapojit i občané, poskytli jsme Vám bezplatně tento systém, kde můžete sledovat svou produkci komunálního odpadu, a tak budete vědět, kolik vás bude uložení stát.
Primární myšlenka je, že čím více bude občan třídit, tím méně zaplatí za svoz komunálního odpadu. Jednotlivé přístupy do systému zařizuje obecní úřad v úředních hodinách.

Občané, kteří nedisponují PC nebo chytrým telefonem, mohou o informace týkajících se uložené hmotnosti požádat obecní úřad.